ilgice logo
İçerikler yüklüyoruz.
Başa Dön
Seçilen Kategoriye Git
Hepsini Aç / Hepsini Kapat
1
1-FATİHA2-BAKARA3-AL-İ İMRAN4-NİSA
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
2
5- MAIDE6- ENAM7- ARAF8- ENFAL
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
3
9- TEVBE10- YUNUS11- HUD12- YUSUF
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
4
13- RAD14- İBRAHİM15-HICR16- NAHL
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
5
17- ISRA18- KEHF19- MERYEM20- TAHA
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
6
21- ENBİYA22- HACC23- MUMİNUN24- NUR
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
7
25- FURKAN26- SUARA27- NEML28- KASAS
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
8
29- ANKEBUT30- RUM31- LOKMAN32- SECDE
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
9
33- AHZAB34- SEBE35- FATİR36- YASİN
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
10
37- SAFFAT38- SAD39- ZÜMER40-MÜ'MİN
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
11
41-FUSSİLET42-ŞURA43- ZUHRUF44- DUHAN
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
12
45- CASİYE46- AHKAF47- MUHAMMED48- FETİH
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
13
49- HUCURAT50- KAF51- ZARİYAT52- TUR
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
14
53- NECM54- KAMER55- RAHMAN56- VAKİA
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
15
57- HADİD58- MÜCADELE59- HASR60- MUMTAHİNE
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
16
61- SAFF62- CUMA63- MUNAFİKUN64- TEGABUN
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
17
65- TALAK66- TAHRİM67- MÜLK68- KALEM
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
18
69- HAKKA70- MEARİC71- NUH72- CİNN
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
19
73- MÜZZEMMİL74- MÜDDESSİR75- KIYAMET76- İHSAN
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
20
77- MURSELAD78- NEBE79- NAZİAT80- ABESE
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
21
81- TEKVİR82- İNFİTAR83- MUTAFFİFİN84- İNSİKAK
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
22
85- BURUC86- TARİK87- A'LA88- GASİYE
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
23
89- FECR90- BELED91- ŞEMS92- LEYL
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
24
93- DUHA94- İNŞİRAH95- TİN96- ALAK
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
25
97- KADİR98- BEYYİNE99- ZİLZAL100- ADİYAT
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
26
101- KAARİA102- TEKASÜR103- ASR104- HÜMEZE
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
27
105- FİL106- KUREYŞ107- MAUN108- KEVSER
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
28
109- KAFİRUN110- NASR111- LEHEB112- IHLAS
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
Menü -> 
29
113- FELAK114- NAS
Menü -> 
Menü -> 
Latin Harfleri ile Okunuşu